zavřít
Upravit životopis

Životopis

Andrzej Wielowieyski byl zvolen do Evropského parlamentu za Polsko.
Člen Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

- Konspirující a aktivní v partyzánském oddílu polské domácí armády (1942-1945). Praktikant na ředitelství lesů v Radomsku (1942-1943). Účetní organizace "Bratrská studentská pomoc" (1946-1947). Koncipient, inspektor na polském ministerstvu financí (1948-1953). Plánovač na ředitelství pro výstavbu dělnických sídlišť (1953-1955). Vedoucí oddělení v městské Komisi pro hospodářské plánování ve Varšavě (1956-1962). Vedoucí oddělení v redakci měsíčníku "Więź" (1971-1989). Generální tajemník "Klubu katolické inteligence" (1971-1989). Vedoucí "Střediska pro společenské a pracovní záležitosti" nezávislé odborové organizace Solidarność (1981).
- Člen zemské rady strany Demokratická unie, který byla později přeměna na Unii svobody a poté na Demokratickou stranu (1991-2008).
- Člen Rady hlavního města Varšavy (1993-1995).
- Vicemaršálek a místopředseda "Parlamentní občanské skupiny" v polském senátu (1989-1990). Místopředseda Rozpočtového výboru, člen Výboru pro zahraniční věci, vedoucí polské delegace na parlamentním shromáždění Středoevropské iniciativy (1990-2001). Senátor, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, člen Výboru pro evropskou integraci (2001-2005).
- Člen Politického výboru a Výboru pro hospodářství a rozvoj Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1993-2005). Předseda podvýboru "Posílení demokratických institucí" Parlamentního shromáždění Rady Evropy (2002-2004). Místopředseda, později předseda polské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (1993).
- Předseda varšavského obecního sdružení "Metropolia Warszawa" (1999-2008). Předseda polské rady Evropského hnutí (1993-2002).
- Vyznamenán křížem za statečnost, partyzánským křížem, stříbrným křížem s meči za zásluhy, velitelským křížem Řádu polské obrody a rytířským křížem francouzské Čestné legie.