Anna Putnová

poslankyně

Narození:
24. července 1960
Věk:
63 let
Upravit profil
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA Volební kraj: Jihomoravský Klub: TOP09-S Poslanecká sněmovna ( od 29. 5. 2010) Poslankyně PČR (TOP 09), děkanka FP VUT v Brně. Absolvovala obor biologie na UJEP, studijní pobyt na VŠZ a studium MBA na...

Životopis

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
Volební kraj: Jihomoravský
Klub: TOP09-S
Poslanecká sněmovna ( od 29. 5. 2010)

Poslankyně PČR (TOP 09), děkanka FP VUT v Brně. Absolvovala obor biologie na UJEP, studijní pobyt na VŠZ a studium MBA na Nottingham Business School. Od roku 1993 je zaměstnankyní FP VUT v Brně. V roce 1995 patřila k zakladatelkám Asociace podnikatelek a manažerek v Brně. Od téhož roku je členkou Výboru společnosti pro etiku v ekonomii. V letech 1996-1999 byla členkou Mezinárodní skupiny proti rasismu ARARE. Následující tři roky působila jako proděkanka pro zahraniční studia a doplňkovou činnost. Od roku 2000 do 2009 byla jednatelkou a společnicí ve firmě Akademie 21. V roce 2007 se stala viceprezidentkou Svazu podnikatelek ČR. Od roku 2008 je děkankou FP VUT v Brně. V roce 2010 byla zvolena do Poslanecké sněmovny PČR.

24.7.1960 narozena v Brně

1985 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
obor: biologie; doktorát

1985 - 1992 VŠZ, studijní pobyt
(z toho tři roky mateřská dovolená)

1992 - 1993 Business Innovation Center, Brno, podnikatelské centrum - manažerka

1993 Nottingham Business School - studium MBA

1993 - Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská - zaměstnankyně

1994 - 1996 MORAVSKÝ DRUŽSTEVNÍ INVESTIČNÍ FOND, a.s. - členka dozorčí rady

1995 - 1998 Asociace podnikatelek a manažerek v Brně - zakládající členka

1995 - výbor Společnosti pro etiku v ekonomii - členka

1996 - 1997 EBEN (European Business Ethics Network) - členka

1996 - 1999 ARARE (mezinárodní skupina proti rasismu) - členka

1997 Master of Business Administration; titul MBA

1998 - Moravská asociace podnikatelek a manažerek - čestná předsedkyně

1999 - 2002 proděkanka pro zahraniční studia a doplňkovou činnost

2000 titul Ph.D. (Ekonomika a management)

2000 - 2009 AKADEMIE 21, spol. s r.o. - jednatelka a společnice

2002 - 2004 “Tým expertů” Ekonomické komise OSN pro podnikání žen - členka

2003 habilitace v oboru Odvětvová ekonomika a management, Téma: Podnikatelská etika - výzva pro českou ekonomiku na cestě do EU

2006 - manažerské kurzy MBA - lektorka

2007 - Nadační fond Rotary klubu Brno City - členka správní rady

redakční rada Journal of Global Business and Technology, NY, USA - členka

Regionální inovační strategie Brno - členka týmu

Svaz podnikatelek České republiky - viceprezidentka

2008 - FP VUT v Brně - děkanka

pracovní skupina pro přípravu mezinárodní normy ISO 26 000 - členka

příležitostní lektorka Charity a Nadace za důstojné stáří

2009 členka TOP 09


Funkce ve straně:
Regionální organizace Brno - místopředsedkyně

2010 - poslankyně - Poslanecká sněmovna PČR