zavřít
Upravit životopis

Životopis

Fridrich August von Hayek byl ekonom, stoupenec krajního neoliberalismu, laureát Ceny Švédské říšské banky za ekonomii (CEAN).

Fridrich August von Hayek pocházel z rodiny profesora. Jeho otec přednášel biologii na vídeňské univerzitě. Fridrich von Hayek byl v roce 1917 povolán do armýdy a sloužil jako důstojník u dělostřelectva na frontě 1. světové války.

Po návratu z fronty začal Fridrich von Hayek studovat na univerzitě práva, ekonomii, filozofii a psychologii. V roce 1921 obhájil doktorát práv, v roce 1923 doktorát politických věd.

Po studiích nastoupil Fridrich von Hayek na Newyorskou univerzitu. V letech 1927 - 1931 byl ředitelem rakouského institutu pro výzkum hospodářského cyklu. V roce 1932 odešel do Velké Británie, kde jako profesor přednášel na Londýnské univerzitě ekonomii a statistiku. V letech 1950 - 1962 působil jako profesor společenských věd a etiky na Chicagské univerzitě. Na konci kariéry odešel do Německa, kde jako profesor přednášel národní hospodářství na Univerzitě Alberta Ludvíka ve Freiburgu im Breisgau. Jako externí profesor přednášel na mnoha světových univerzitách.

Fridrich August von Hayek se zabýval především vazbami mezi teorií peněz a průmyslovými cykly, jejichž kolísání vysvětloval působením peněžních faktorů. Hayek byl stoupencem krajního neoliberalismu, neboli libertianismu. Zásadně odmítal keynesiánství a zásahu státu do ekonomiky. Zabýval se společenskými vědami, především utvářením společenského řádu jednáním svobodných občanů.

Fridrich August von Hayek získal v roce 1974 Cenu CEAN za průkopnické práce v teorii peněz a ekonomické fluktuace a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomiky se sociálními a institucionálními jevy. V přednášce při udělování ceny promluvil na téma "troufalé zdání znalosti".

Literární dílo Fridricha Augusta von Hayeka:

V prvních odborných publikacích odmítal Fridrich von Hayek zásah státu do ekonomiky:
Ceny a výroba
Zisky, úrok a investice
Čistá teorie kapitálu


Své poznatky při studování společenských věd shrnul von Hayek v několika knihách:
Cesta do otroctví
Právo, zákonodárství a svoboda