zavřít
Upravit životopis

Životopis

Gay Mitchell byl zvolen do Evropského parlamentu za Irsko.
Člen Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů.

- Člen parlamentní komory Dáil Éireann za střed-jih města Dublinu (od roku 1981). Ministr pro evropské záležitosti (v úřadu předsedy vlády a na ministerstvu zahraničních věcí) (1994-1997). Ministr v úřadu předsedy vlády odpovědný za místní rozvoj a centrum mezinárodních finančních služeb (1994-1997). Za Irsko člen reflexní skupiny (1995-1996), která připravila Amsterodamskou smlouvu. Odpovědný za řízení voleb v následujících národních referendech: o Jednotném evropském aktu (1987); o Maastrichtské smlouvě (1992); Amsterodamské smlouvě (1998).
- Poslanec Evropského parlamentu za Dublin (od roku 2004). Člen Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro rozvoj (zpravodaj pro nástroj pro rozvojovou spolupráci (2004-2006)). Předseda DCI Implementation; demokratická kontrola: pracovní skupina C (severní a střední Latinská Amerika).
- Stínový ministr pro reformu zdravotních rad (1981-1982); obnovu města (1987-1988); evropskou integraci (1988-1989); cestovní ruch a dopravu (1989-1991); služby veřejnosti a ústavní reformu (1991-1992); spravedlnost (1993-1994); zahraniční věci (1997-2000, 2002-2004); zdravotnictví (2000-2002).
- Předseda výboru pro veřejné účty parlamentní komory Dáil (1987-1993). Předseda výboru pro evropské záležitosti národního parlamentu Oireachtas (2000-2004) a předseda kontrolního podvýboru EU (2002-2004).
- Člen výboru pro zahraniční záležitosti parlamentu Oireachtas (1997-2000 a 2002-2004) a předseda podvýboru pro lidská práva 1997-2000. Úřadující předseda Konference evropských výborů parlamentů COSAC (leden až červenec 2004).
- Primátor města Dublin (1992-1993).
- Publikace: vybrané galské politické dokumenty: Beyond Neutrality (2000, aktualizováno 2004); Restoring Trust - a health plan for the nation (2000); Concerning our Neighbours - Development Issues (1999); Foundation for Transatlantic Co-operation - spolupráce EU a severní Ameriky (1998, upraveno 2004); Ireland and the Partnership for Peace Initiative - Our Place in the New European Security Architecture (1998). 20 Questions on the European Union (2004). Ireland and Parliamentary Democracy - how the system of Government works (2007).


Gay Mitchell

68 let, europoslanec