zavřít
Upravit životopis

Životopis

Gunnar Karl Myrdal byl švédský ekonom, tajemník hospodářské komise pro Evropu OSN, laureát CEAN.

Gunnar Karl Myrdal pocházel z rodiny železničáře. V letech 1919 - 192 vystudoval na stockholmské univerzitě práva. O rok později se oženil s Alvou Myrdalovou, nositelkou Nobelovy ceny za mír.

Gunnar Karl Myrdal současně s právní praxí studoval i ekonomii. V roce 1927 obhájil doktorát ekonomie a byl jmenován docentem politické ekonomie.

Své znalosti získané studiem si G. K. Myrdal prohluboval v zahraničí, především v Německu a ve Velké Británii. Den po krachu na burze v roce 1929 přicestoval do USA na Rockeffelerovo stipendium. Ve Spojených státech se osobně seznámil s ekonomickou a sociální krizí po dobu hospodářské deprese.

V roce 1930 pobýval G. K. Myrdal rok ve Švýcarsku a poté se vrátil zpět do Švédska. Zde byl v roce 1933 jmenován profesorem politické ekonomie stockholmské univerzity. V roce 1938 opět odcestoval do Spojených státu, kde pobýval až do roku 1942. Ve Státech se pro Carnegieho korporaci zabýval studiem postavení černošské menšiny. V roce 1943 byl zvolen do švédského senátu a stal se členem rady Švédské říšské banky a předsedou komise pro poválečné plánování.

Po 2. světové válce v letech 1945 - 1947 byl Gunnar Karl Myrdal ministrem obchodu a poté tajemníkem hospodářské komise pro Evropu OSN. V roce 1957 odešel do Nadace 20. století, aby mohl studovat ekonomické trendy a politiku jihoasijských zemí.

V roce 1961 přijal G. K. Myrdal ve Stockholmu profesuru mezinárodních ekonomických vztahů na univerzitě, kde založil Institut mezinárodních ekonomických studií.

Gunnar Karl Myrdal získal v roce 1974 Cenu Švédské říšské banky za ekonomii (CEAN) za průkopnické práce v teorii peněz a ekonomické fluktuace a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomiky se sociálními a institucionálními jevy.

Literární dílo Gunnara Karla Myrdala:

Prostý Myrdalův původ formoval jeho ekonomické i politické myšlení, na něž působil vliv jeffersonovského liberalismu a švédského křesťanského demokratismu. Zabýval se především otázkami mezinárodní ekonomiky, zvláště pak v rozvojových zemích. Prosazoval teorii konvergence. Podle jeho tvrzení bylo v rozvinutých zemích již dosaženo národní integrace sociálního zabezpečení všech vrstev obyvatelstva, takže hlavním úkolem ekonomie je zabezpečit rozvoj mezinárodní integrace, aby dosáhly blahobytu i rozvojové země. Na toto téma napsal i řadu odborných knih.

Asijské drama, pojednání o bídě národů

Peněžní rovnováha - zde Myrdal zavedl ekonomickou analýzu pojmu ex ante (očekávání) a ex post (uskutečnění).

Populační problém a krize - knihu napsal spolu se svojí ženou Alvou Myrdalovou. Kniha navrhovala, jak řešit blahobyt dětí bez sociálního vlivu rodičů.

Gunnar Karl Myrdal

88 let, švédský ekonom