Jan Špika

poslanec

Narození:
14. května 1950
Věk:
74 let
Upravit profil
Ing. Jan Špika Volební kraj: Jihočeský Klub: ODS Poslanecká sněmovna (od 2006) Narodil jsem se 14.5.1950 v Českých Budějovicích. V roce 1973 jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno. V letech 1973 až 1977 jsem pracoval na Krajské...

Životopis

Ing. Jan Špika
Volební kraj: Jihočeský
Klub: ODS
Poslanecká sněmovna (od 2006)

Narodil jsem se 14.5.1950 v Českých Budějovicích. V roce 1973 jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno. V letech 1973 až 1977 jsem pracoval na Krajské vojenské ubytovací a stavební správě v ČB jako civilní zaměstnanec a od r. 1977 jsem pracoval v Jihočeské energetice v různých funkcích. V r. 1990 jsem zvítězil ve výběrovém řízení na funkci technického náměstka a v r. 1992 jsem byl jmenován ředitelem státního podniku. Jihočeské energetické závody. V r. 1994 jsem byl zvolen předsedou představenstva a jmenován generálním ředitelem v akciové společnosti Jihočeská energetika a v těchto funkcích jsem pracoval do roku 2004. Od července 2004 do poloviny roku 2006 jsem pracoval jako externí poradce společnosti E.ON.
Členem ODS jsem od roku 1993. V komunálních volbách v roce 2002 jsem přijal nominaci do vyšší komunální politiky a čtvrtým rokem jsem českobudějovickým radním a zastupitelem.
Jsem ženatý, manželka Jana pracuje ve zdravotnictví, dcera a syn jsou dospělí.
K mým zálibám patří chalupaření, příroda, rekreační cyklistika, lyžování a tenis.
Mým životním krédem je výrok Jana Wericha: „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl...“
V PSP ČR jsem členem Hospodářského výboru a předsedou podvýboru pro energetiku.

"Jsem velmi rád, že nový politický program ODS plně odráží mé představy o programu pravicové strany, přitom s velmi silným sociálním akcentem, cíleně směřovaným k potřebným. Nejen pro Jihočeský kraj je nutný příliv investic, snižování nezaměstnanosti, rovné postavení domácích a zahraničních investorů, rozvoj průmyslových zón a realizace rozvojových projektů s maximálním využitím fondů Evrovské unie. Jako bývalý manažer vidím budoucnost ve výrazné podpoře a zjednodušení podnikatelského života živnostníků a malého a středního podnikání" Představení
Nová tvář v parlamentu za ODS

Šestapadesátiletý poslanec a energetický manažer ing. Jan Špika vstoupil do ODS v roce 1993, od komunálních voleb v roce 2002 je také městským radním a zastupitelem. V poslanecké lavici se chce zapojit do práce v hospodářském či rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
"Jsem velmi rád, že nový politický program ODS plně odráží mé představy o programu pravicové strany, přitom s velmi silným sociálním akcentem, cíleně směřovaným k potřebným. Nejen pro Jihočeský kraj je nutný příliv investic, snižování nezaměstnanosti, rovné postavení domácích a zahraničních investorů, rozvoj průmyslových zón a realizace rozvojových projektů s maximálním využitím fondů Evrovské unie. Jako bývalý manažer vidím budoucnost ve výrazné podpoře a zjednodušení podnikatelského života živnostníků a malého a středního podnikání" řekl Jan Špika, jehož dosavadní profesní život je úzce spjat s jižními Čechy.
"Věcí, které by se měly urychleně v jihočeském regionu změnit, je celá řada. Pro rozvoj našeho regionu je doslova klíčové řešení dopravní infrastruktury. Myslím tím především realizaci severojižní dálnice D3 a modernizaci IV. železničního koridoru. Výstavba dálnice D3 je opravdu limitujícím faktorem dalšího rozvoje Jihočeského kraje. Neméně zajímavým projektem je též převedení bývalého vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic na civilní mezinárodní provoz. Pokud chceme, aby u nás investoři investovali, musíme jim v první řadě nabídnout kvalitní přístupovou cestu. Jsme pro ně svým způsobem nedostupní a paradoxem je, že naše zeměpisná poloha je přitom velmi výhodná. Kvalitní doprava může příznivě rozvíjet nejen hospodářské aktivity, ale i turistický ruch. Další rozvoj musí pochopitelně reflektovat i krásy naší nejméně poškozené přírody," uzavřel Jan Špika, který vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT Brno. O roku 1977 pracoval ve státním podniku Jihočeské energetické závody se sídlem v Českých Budějovicích v různých funkcích. Po revoluci zvítězil ve výběrovém řízení na funkci technického náměstka a následně byl jmenován ředitelem podniku. Při vzniku akciové společnosti Jihočeská energetika byl zvolen jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem. Od července 2004 pracuje jako externí poradce pro energetickou společnost E.ON.