zavřít
Upravit životopis

Životopis

PhDr. Jaromír Jermář senátor za ČSSD
Pol. příslušnost: ČSSD
Volební obvod: č. 38
Zvolen za: ČSSD v roce 2006
Mandát: 28.10.2006 - 28.10.2012

Bydliště: Klášter Hradiště nad Jizerou

Vzdělání a odborná činnost
Od roku 2005 uvolněn pro výkon funkce zastupitele Středočeského kraje
Od roku 1990 vedoucí Historicko - etnografického oddělení
Od roku 1980 zaměstnán v Muzeu Mladoboleslavska
V roce 1983 získán titul PhDr.
1975 - 1980 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor historie - etnografie
1971 - 1975 Střední ekonomická škola v Mladé Boleslavi

Činnost politická
Od října 2006 senátorem Parlamentu České republiky / 28. listopadu 2006 převzetí osvědčení o zvolení senátorem/.
- místopředseda senátorského klubu České strany sociálně demokratické,
- místopředseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,
- člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí,
- člen Podvýboru pro státní vyznamenání.
Od roku 2000 zastupitel Středočeského kraje, po zvolení do Senátu P ČR rezignace na post krajského zastupitele /leden 2007/.
Od roku 1993 člen ČSSD - čtvrté volební období člen Zastupitelstva obce Klášter Hradiště nad Jizerou (první volební období místostarosta).
V letech 1981 - 1990 člen KSČ.

Členství v organizacích
Hasičský dobrovolný sbor Klášter Hradiště nad Jizerou
Obec baráčníků v Klášteře Hradišti nad Jizerou
Společnost přátel Lužice - pobočka Bílá Hlína
Československá obec legionářská - Jednota Mladá Boleslav
Národopisná společnost České republiky
Český svaz cyklistiky - oddíl Lugano Mladá Boleslav
Spolek rodáků a přátel Turnova

Zájmy
Československé legie a 1. československá republika, historie vystěhovalectví, regionální historie, cykloturistika - se zaměřením na ČR, Slovensko a příhraniční oblasti sousedních států.

Proč působit v politice?
V politice působím proto, že chci změnit věci, které se mi nelíbí:
Chci, aby politika byla prospěšná, otevřená a blízká lidem
Chci, aby v naší zemi bylo co nejvíce svobody, demokracie a solidarity
Chci, aby v naší společnosti bylo co nejméně korupce a klientelismu
Chci, abychom se vyvarovali chyb, kterých jsme se dopouštěli v minulosti, k tomu mi pomáhá znalost historie

Proč sociální demokracie?
- vychází z ideálů osvícenství a francouzské revoluce v roce 1789 "Volnost, rovnost, bratrství"! Z těchto ideálů vycházeli nejen čs. legionáři, I. republika, ale také sociální demokracie. Chci, aby ČSSD tyto ideály nadále rozvíjela!
- členem sociální demokracie byl od r. 1890 můj praděda, od r. 1913 děda - František Jermář, který byl čs. legionář, tudíž to považuji i za rodinnou tradici.
- velice si vážím rodiny Tomáše Garrigue Masaryka, jeho manželka Charlotta byla členkou sociální demokracie, blízko k ní měli i Tomáš Garrigue Masaryk a jeho syn Jan.

Zdroj: www.jaromir-jermar.cz