Ing. Jaroslav Sykáček senátor za ČSSD Pol. příslušnost: BEZPP Volební obvod: č. 33- Děčín Zvolen za: ČSSD v roce 2008 Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014 Srdečně Vás vítám na svých internetových stránkách. Mojí snahou bude, abyste na nich...

Životopis

Ing. Jaroslav Sykáček senátor za ČSSD
Pol. příslušnost: BEZPP
Volební obvod: č. 33- Děčín
Zvolen za: ČSSD v roce 2008
Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014

Srdečně Vás vítám na svých internetových stránkách. Mojí snahou bude, abyste na nich našli všechny informace, které by Vás mohly v souvislostí s mojí činností starosty města Rumburk a kandidáta do senátu PČR volebního obvodu Děčín zajímat.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 1998, kdy jsem vůbec poprvé kandidoval do zastupitelstva města Rumburk. To, že jsem dostal hlasy občanů a byl zvolen hned při první kandidatuře a vzápětí na to byl zvolen i místostarostou města, jsem vnímal jako vyjádření důvěry v mou osobu i jako ohodnocení mé dosavadní práce. Do té doby jsem provozoval několik obchůdků, malou cestovní kancelář, směnárnu a úspěšně jsem též zastával pozici vedoucího stavební spořitelny. Byla to zajímavá zkušenost, která mi umožnila jednat s velkým množstvím občanů rozličných povah, sociálního zařazení i etnických skupin.

Přímost v jednání a schopnost rozhodování jsem si do dalších let svého působení na radnici přinesl z doby služby v armádě ČR. Zde jsem působil od ukončení vysoké školy na velitelských a štábních funkcích u spojovacího útvaru v Karlových Varech a poté u pluku civilní obrany ve Varnsdorfu. Jako voják z povolání jsem byl od roku 1985 do roku 1989 členem KSČ. Od té doby nejsem členem žádné politické strany, přestože mi bylo nabízeno členství ve stranách levé i pravé části politického spektra.

V současné době pracuji na radnici již desátý rok. V dubnu 2002 jsem byl v mimořádném termínu zvolen starostou poprvé, v říjnu 2002 v řádných volbách podruhé a v listopadu 2006 potřetí. Při své práci se snažím být v maximálním kontaktu s občany, naslouchám jim a snažím se jim pomáhat při řešení jejich problémů. Jsem přesvědčen, že úspěšnost každého města a tedy i jeho vedení je měřitelná především schopností realizovat investiční záměry, jejichž prostřednictvím se zlepšují životní podmínky občanů. Ve městě Rumburk se nám v průběhu mého starostování a místostarostování podařilo zrealizovat takové projekty, jako jsou např. rekonstrukce náměstí a pěší zóny, rekonstrukce Domu kultury včetně výstavby moderního kina, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, krytého zimního stadionu, všech mateřských a základních škol a v neposlední řadě vybudování průmyslové zóny, která již dnes významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost Šluknovského výběžku.

Za zmíněných deset let ve vedení města jsem nasbíral značné množství zkušeností i znalostí v samosprávě a poznal jsem, často i velice detailně, problémy jak prostých občanů, tak živnostníků či podnikatelů. S týmem schopných lidí se mi podařilo z našeho města učinit jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících měst v celém kraji, ne-li v republice.

Jako starosta jsem dokázal řešit Vaše problémy sociální, bezpečnostní a pracovní. Jsem připraven i v senátu dostát svému slovu a být Vaším zástupcem. Slibuji Vám, že Vaše podněty a žádosti budou vždy vyslyšeny.