Jindřich Valouch

poslanec

Narození:
31. října 1947
Věk:
76 let
Upravit profil
Jindřich Valouch Volební kraj: Olomoucký Klub: ČSSD Poslanecká sněmovna: (od 2006) Je absolventem Vysoké školy politické v Praze a státní rigorózní zkoušku jsem vykonal ve studijním oboru teorie státu a práva. ... Po ukončení členství v...

Životopis

Jindřich Valouch
Volební kraj: Olomoucký
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna: (od 2006)

Je absolventem Vysoké školy politické v Praze a státní rigorózní zkoušku jsem vykonal ve studijním oboru teorie státu a práva. ... Po ukončení členství v KSČM v roce 1991 jsem nebyl v žádné politické straně až do roku 1995, kdy jsem se stal členem ČSSD.

Pochází z dělnické rodiny. Členem KSČ byl od roku 1974. .... Po absolvování jednoročního kursu VŠP ÚV KSČ byl zvolen tajemníkem OV SSM. V této funkci pracoval 4 roky, poté vystudoval Vysokou školu politickou OV KSČ a získal titul doktor politických věd (titul RSDr.). Dva roky působil jako politický pracovník na politicko-organizačním oddělení OV KSČ Přerov a od roku 1987 jako instruktor Sm KV KSČ. Soudruh Jindřich Valouch prošel od mládí řadou stranických a veřejných funkcí v ZO a OV KSČ, v SSM, ROH, ČSTV a SAK. Získal hodně zkušeností, které ve spojení s teoretickými znalostmi, organizačními schopnostmi, iniciativním a svědomitým přístupem k plnění úkolů dávaly předpoklady k úspěšnému výkonu funkce tajemníka OV KSČ.