Jiří Hanuš

poslanec

Narození:
18. dubna 1948
Věk:
76 let
Upravit profil
Ing. Jiří Hanuš Volební kraj: Královéhradecký Klub: KDU-ČSL Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (od 2006) Světlo tohoto světa jsem poprvé spatřil 18. dubna převratového roku 1948 v Olešnici u Červeného Kostelce v rodině jedenáctihektarového...

Životopis

Ing. Jiří Hanuš
Volební kraj: Královéhradecký
Klub: KDU-ČSL
Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (od 2006)

Světlo tohoto světa jsem poprvé spatřil 18. dubna převratového roku 1948 v Olešnici u Červeného Kostelce v rodině jedenáctihektarového zemědělce. Zde jsem také prožil spolu s dalšími třemi sourozenci své dětství a absolvoval prvních pět ročníků povinné školní docházky. Tuto jsem dokončil v roce 1963 na Základní škole v Červeném Kostelci. V té době platilo, že z každé rodiny, která pracuje v zemědělství, musí někdo zase do zemědělství přijít. O rok starší bratr studoval v té době na tehdejší SVVŠ v Náchodě a mně nezbylo nic jiného, než nastoupit coby premiant ročníku na Zemědělské odborné učiliště v Jaroměři a jít se učit černému řemeslu - kovář a podkovář. Výuční list v tomto oboru jsem obdržel v roce 1966 a jako jeden z mála absolventů jsem úspěšně složil i státní zkoušky z podkovářství. Politická situace se v té době trochu uvolnila, a tak jsem mohl nastoupit na nástavbové studium na Střední zemědělské technické škole v Litomyšli, kde jsem absolvoval obor mechanizace zemědělství. Maturitu jsem úspěšně složil v roce Pražského jara 1968, což mi umožnilo přihlásit se ke studiu na fakultě mechanizace zemědělství Vysoké školy zemědělské v Praze Suchdole. Pětileté studium na této škole jsem ukončil složením státní závěrečné zkoušky v červnu 1973.

Od července 1973 jsem působil jako praktikant v JZD Dolany u Jaroměře, kde působil i tehdejší obrozenecký ministr zemědělství Josef Borůvka. V září téhož roku jsem nastoupil na jednoletou základní vojenskou presenční službu v Jihlavě. Po jejím ukončení v roce 1974 následoval návrat do zemědělské prvovýroby na místo pomocného mechanizátora v JDZ "25. únor" Lhota pod Hořičkami - Zájezd se sídlem v Malé Skalici, kde jsem působil do října 1975. V té době se začíná připravovat velká éra slučování zemědělských podniků a od ledna 1976 vznikají velké zemědělské podniky o výměře několik tisíc hektarů. V té době jsem nastoupil jako vedoucí ústředních dílen JZD Jaroměř v Zaloňově. Zde jsem působil do července 1978, kdy jsem odešel na Okresní zemědělskou správu v Náchodě nejdříve jako pracovník technického rozvoje a poté jako mechanizátor. Úřednická práce mi moc nevoněla a proto jsem v lednu 1981 odešel opět do prvovýroby na JZD Úpa Horní Radechová. Na tomto podniku o výměře více jak 4 tisíce hektarů jsem působil postupně jako vedoucí opravárenství, mechanizátor a nakonec jako vedoucí celého technického úseku. V letech 1986 až 88 jsem absolvoval úspěšně postgraduální studium na VŠZ Praha.

S příchodem společenských změn v závěru roku 1989 jsem byl postaven před životní rozhodnutí "co dál". V té době jsem také vstoupil do dosud nenáviděné politiky, stal jsem se členem tehdejší ČSL, a po komunálních volbách v roce 1990 jsem byl zvolen starostou města Červený Kostelec.

Město Červený Kostelec má v současné době 8 500 obyvatel a před válkou patřilo k velmi bohatým městům díky velice rozvinutému textilnímu průmyslu. Po válce ale díky špatnému vedení silně zaostalo a při nástupu do funkce starosty jsem přebíral město, které nemělo čistírnu odpadních vod ani základní páteřní kanalizaci, nebyl plyn, budovy základních škol vyžadovaly rozsáhlé opravy. Za dvanáct let působení ve funkci starosty se podařilo vybudovat čistírnu odpadních vod, 12,5 km kanalizačních sběračů a veřejných přípojek, město je až na výjimky plynofikováno, včetně všech veřejných budov, opraveny budovy tří základních škol, opravena sokolovna, postaven nový dům s pečovatelskou službou o čtyřiceti bytech, předáno 50 nových bytů a podařilo se realizovat mnoho dalších menších akcí. Díky pomoci ze strany města byl zde vybudován i Hospic Anežky České, který byl první toho druhu v ČR. Podařilo se připravit novou průmyslovou zónu o výměře 27 ha. V roce 2000 se zde uskutečnila výstavba nového výrobního areálu firmy Saar Gummi Czech s.r.o, který byla vyhodnocena jako třetí nejlepší zahraniční investice v ČR za rok 2000. Na investice a na opravy a údržbu bylo vynaloženo za toto období skoro půl miliardy korun.

Funkce starosty přináší ale také další povinnosti. Město má bohaté zahraniční kontakty s městy ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Polsku. Je členem Sdružení obcí - Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis, jehož jsem byl předsedou. Přeshraniční spolupráce s Polskem v této oblasti je velmi bohatá na společné akce a k největší bezesporu patří "Dny Česko-polské křesťanské kultury" pořádané každoročně od roku 1990 v průběhu měsíce září a října. V rámci organizačního výboru těchto dní jsem byl koordinátorem akcí na české straně.

Politika se mi tak v poslední době stala osudem. Po nešťastných parlamentních volbách 1990 jsem se spolu s dalšími snažil iniciovat mimořádný Sjezd ČSL. V té době jsem se také stal předsedou Okresní organizace ČSL v Náchodě a tuto funkci zastávám dodnes. Na tomto mimořádném Žďárském Sjezdu jsem byl zvolen členem tehdejšího Ústředního výboru ČSL a od této doby jsem stále členem nejvyššího stranického vedení mezi Sjezdy - v současné době členem Celostátní konference KDU-ČSL. Po zřízení zemských organizací jsem byl členem předsednictva České zemské organizace. Po obnovení krajských organizací jsem se stal předsedou Východočeské krajské organizace KDU-ČSL. V současné době jsem členem Krajského výboru KDU-ČSL a předsedou MO KDU-ČSL v Červeném Kostelci.

V roce 1972 jsem se oženil s Lidmilou Machovou, spolužačkou ze základní školy, která v té době pracovala jako prodavačka potravin. V den mé státnice na VŠZ Praha v roce 1973 se nám narodila dcera Lidmila, v roce 1976 se rodina rozšířila o další dceru Miloslavu a v závěru roku 1979 se nám narodil syn Jiří.

Nejstarší dcera Lidmila vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové - obor hudební výchova, sbormistrovství a dějepis, dále vystupovala na Konzervatoři v Pardubicích hru na varhany ve třídě prof. Rafaji. V současné době učí na Základní umělecké škole v Červeném Kostelci. Dcera Miloslava vystudovala Obchodní akademii v Trutnově, provdala se, a v současné době pracuje na Finančním úřadě v Blansku. Syn Jiří dne 29. června 2004 ukončil promocí své studium na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské univerzity v Brně. Manželka od roku 1996 pracuje jako recepční na prvním hospici v ČR - Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.

Osobní údaje
narozen 18. 4. 1948 v Olešnici u Červeného Kostelce
ženatý, tři děti

Vzdělání
1963 - 1966 • Zemědělské odborné učiliště Jaroměř, obor kovář-podkovář, státní podkovářská zkouška
1966 - 1968 • Střední zemědělská technická škola v Litomyšli - nástavbové studium, obor mechanizace zemědělství
1968 - 1973 • Vysoká škola zemědělská v Praze, obor mechanizace zemědělství
1986 - 1988 • Postgraduální studium na Vysoké škole zemědělské v Praze, obor mechanizace zemědělství, specializace provozní spolehlivost ZT

Zaměstnání
1973 • JZD Dolany u Jaroměře - praktikant
1973 - 1974 • Základní vojenská služba
1974 - 1975 • JZD 25. únor Lhota pod Hořičkami - Zájezd - pomocný mechanizátor
1975 - 1978 • JZD Jaroměř - vedoucí ústředních dílen v Zaloňově
1978 - 1981 • Okresní zemědělská správa v Náchodě - mechanizátor
1981 - 1990 • JZD ÚPA Horní Radechová - vedoucí opravárenství, mechanizátor, vedoucí úseku technických služeb

Veřejné funkce
1990 - 2002 • starosta města Červený Kostelec
1998 - 2001 • místopředseda Euroregionu Glacensis
2001 - 2003 • předseda Euroregionu Glacensis
2002 - dosud • poslanec Parlamentu ČR za KDU - ČSL
2002 - dosud • člen Zastupitelstva města Červený Kostelec a předseda finančního výboru

Politické a stranické funkce
do roku 1990 • nebyl členem žádné politické strany
1990 - dosud • člen ČSL, později KDU - ČSL, člen Ústředního výboru ČSL, později Celostátní konference KDU - ČSL
1990 - 2003 • místopředseda MO ČSL Červený Kostelec
1990 - 1992 • člen Okresního výboru ČSL v Náchodě
od roku 1992 • předseda Okresního výboru KDU - ČSL v Náchodě
1992 - 1995 • člen předsednictva České zemské organizace KDU - ČSL
1995 - 1999 • předseda Krajského výboru KDU - ČSL v Hradci Králové
1999 - 2003 • místopředseda Krajského výboru KDU - ČSL v Hradci Králové
2003 - 2005 • člen Krajského výboru KDU - ČSL v Hradci Králové
2003 - dosud • předseda MO KDU - ČSL v Červeném Kostelci
2005 - dosud • předseda Krajského výboru KDU - ČSL v Hradci Králové

Záliby
volejbal, chata a zahrádka, práce se dřevem