zavřít
Upravit životopis

Životopis

Jorgo Chatzimarkakis byl zvolen do Evropského parlamentu za Spolkovou republiku Německo.
Člen Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

- Magistr v oboru politologie (1993); doktorát v oboru politologie (2000). Odborný referent v Německém spolkovém sněmu (1993-1996). Člen plánovací skupiny ministerstva zahraničních věcí (1996-1998). Společník a jednatel „polit data concept" (poradenství pro podnikatele v Lucemburku a Bruselu) (1999-2004). Společník a jednatel „Perl Academy" (European Management Training) (2002-2004).
- Člen spolkového předsednictva Svobodné demokratické strany (FDP) (od roku 1995). Generální tajemník FDP Saar (od roku 2002). Člen rady ELDR (od roku 1995).
- Zakládající člen Německo-řeckého hospodářského sdružení (DHW) (1993). Člen Liberálního turecko-německého sdružení (LTD) (od roku 1995).