Josef Kalbáč

bývalý senátor

Narození:
17. února 1940
Věk:
84 let
Upravit profil
Ing. Josef Kalbáč senátor za KDU-ČSL Pol. příslušnost: KDU-ČSL Volební obvod: č. 12 - Strakonice Zvolen za: KDU-ČSL v roce 2003 Mandát: 01.11.2003 - 02.11.2008 Narodil jsem se 17. 2. 1940 ve Třebohosticích v rodině zemědělce. Vyrůstal jsem...

Životopis

Ing. Josef Kalbáč senátor za KDU-ČSL
Pol. příslušnost: KDU-ČSL
Volební obvod: č. 12 - Strakonice
Zvolen za: KDU-ČSL v roce 2003
Mandát: 01.11.2003 - 02.11.2008

Narodil jsem se 17. 2. 1940 ve Třebohosticích v rodině zemědělce. Vyrůstal jsem na rodné usedlosti se starším bratrem Miloslavem, který byl o 5 roků starší než já. Od útlého dětství jsme byli vedeni k práci, pokoře a poslušnosti a k hezkému vztahu ke svému okolí. Na mojí výchově se podíleli také dědeček s babičkou.

1. září 1946 jsem začal navštěvovat tehdejší obecní školu v Zadních Zborovicích. V roce 1951 jsem nastoupil na měšťanskou školu v Záboří u Blatné, kterou jsem v roce 1954 ukončil. Z politických důvodů mi nebylo umožněno studovat na střední škole, a tak jsem zůstal na rodné usedlosti, abych vypomáhal při všech zemědělských pracích – na poli, v lese, ve stáji, apod. V roce 1956 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, jehož jsem se stal členem. Pracoval jsem ve stavební četě, poté na úseku rostlinné výroby, kde jsem mimo jiné také jezdil s obilným kombajnem.

V říjnu roku 1959 jsem nastoupil základní vojenskou službu, kterou jsem absolvoval v Žatci a Terezíně. Po návratu z vojny v prosinci 1961 jsem se vrátil do rodné obce a samozřejmě také do místního JZD. Protože jsem si na vojně udělal řidičské oprávnění na řízení automobilů, začal jsem v JZD jezdit s nákladním autem. V říjnu roku 1962 jsem se oženil s manželkou Marií, rozenou Veselou, která po provdání přešla z tehdejších Fezáren Strakonice do místního zemědělského družstva, kde až do odchodu do důchodu pracovala v živočišné výrobě. Spolu s manželkou jsme vychovali dvě dcery, které jsou již provdány a mám také již tři vnučky.

V roce 1964 jsem se stal mechanizátorem zemědělského družstva a v následujícím roce mi bylo umožněno dálkově studovat Střední zemědělskou technickou školu v Českých Budějovicích, obor mechanizace zemědělské výroby. Poté jsem ještě absolvoval nástavbu na Střední zemědělské technické škole v Táboře, obor pěstitel, chovatel. V létech 1972 – 1977 jsem dálkově vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, Fakultu provozně-ekonomickou v Českých Budějovicích, obor fytotechnický.

V období normalizace jsem byl tehdejší Výrobní zemědělskou správou Strakonice v roce 1975 přeřazen do JZD Radomyšl, tehdy největšího podniku na okrese, kde jsem vykonával funkci agronoma. Zde jsem působil až do roku 1990. Po listopadu 1989 jsem byl zvolen (kooptován) do funkce poslance ONV Strakonice, kde jsem byl zvolen členem rady ONV. Od roku 1991 do roku 1997 jsem vykonával funkci zástupce přednosty Okresního úřadu a vedoucího kanceláře tohoto úřadu ve Strakonicích. V říjnu 1997 jsem byl vládou ČR po absolvování výběrového řízení jmenován přednostou Okresního úřadu ve Strakonicích. Tuto funkci jsem vykonával až do konce roku 2002, kdy byly okresní úřady zrušeny. V době, kdy jsem vykonával funkci přednosty se podařilo v okrese realizovat několik významných akcí, kam mimo jiné patří výstavba nového ústavu pro mentálně postiženou mládež v Mačkově, modernizace a rekonstrukce stejného zařízení v Oseku a výstavba silničního obchvatu města Vodňan. Možno zmínit též obnovu území po katastrofálních povodních v srpnu roku 2002, kdy byla realizována výstavba nových bytů pro postižené a obnova mostů či komunikací povodní poškozených. Od 1. ledna do 31. prosince 2003 jsem vykonával funkci ředitele odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR jsem byl 7. listopadu 2003 zvolen za volební obvod č. 12 senátorem Parlamentu České republiky. Pracuji ve Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, jsem místopředsedou Stálé komise pro krajany, členem Podvýboru pro státní vyznamenání, členem Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a dále zastupuji Senát ve Středoevropské unii.

Od roku 1968 jsem členem KDU-ČSL, za tuto dobu vykonávám nepřetržitě předsedu MO KDU-ČSL Třebohostice, 1989 – 1997 jsem byl předsedou okresního výboru KDU-ČSL ve Strakonicích a v této funkci jsem opětovně od roku 2003 dosud. V roce 1990 jsem se stal také členem Ústředního výboru KDU-ČSL a od této doby jsem také členem krajského výboru KDU-ČSL v Českých Budějovicích.

Po celý život jsem také zapojen v řadě veřejných společenských funkcí. V létech 1964 – 1990 jsem byl nepřetržitě poslancem místního národního výboru v obci, kde jsem byl po celou dobu členem rady MNV a předsedou několika komisí tohoto orgánu. Od roku 1956 jsem nepřetržitě členem dobrovolného hasičského sboru v obci, kde jsem dlouhá léta vykonával funkci velitele a předsedy sboru. Jsem také zapojen do Českého červeného kříže a místní tělovýchovné jednoty. V létech 1980 - 85 jsem vedl místní kroniku. Mým koníčkem je historie, sport, živá příroda a lidová hudba. Po celý život jsem sbíral lidové písně z oblasti jihozápadních Čech, kterých jsem shromáždil několik set a hodlám je vydat jako několikadílný zpěvník pro veřejnost. Přispíval jsem také do novin a časopisů, zhruba od 60. let po současnost, mé články byly otiskovány na stránkách Lidové demokracie, Zemědělských novin, Mladé fronty a Jihočeských listů. Zpracoval a vydal jsem publikace hasičských sborů Záboří – Lažánky a Doubravice, vždy ke stému výročí založení této organizace v jednotlivých obcích. V současné době totéž připravuji pro hasiče z obce Bratronice. Podílel jsem se na vydání publikace Legionáři na Strakonicku a napsal jsem několik úvodníků do dalších regionálních periodik. Za mojí spolupráce byly vydány videokazety k dvoustému výročí narození Františka Ladislava Čelakovského a videokazeta Statečný kněz, pojednávající o odbojové činnosti v době fašistické okupace.

V posledních létech také velmi úzce spolupracuji s Konfederací politických vězňů a se Svazem bojovníků za svobodu.

Dne 10. prosince 2003 v Jičínském salonku Senátu Parlamentu České republiky v Praze převzali nově zvolení senátoři Ing. Josef Kalbáč za volební obvod 12 a Karel Jarůšek za volební obvod číslo 58 osvědčení o zvolení senátorem.

Senátorská osvědčení předali předseda Senátu Parlamentu České republiky Petr Pithart a člen Státní volební komise JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

Zdroj: http://kalbac.kdu.cz