zavřít
Upravit životopis

Životopis

Leonid Vitaljevič Kantorovič byl sovětský ekonom, nositel Ceny Švédské říšské banky za ekonomii (CEAN).

Občanskou válku v Rusku přežila rodina v Bělorusku. V roce 1922 zemřel L. V. Kantorovičovi otec a veškerá starost o rodinu přešla na matku. L. V. Kantorovič se silně zajímal o přírodní vědy a proto ve 14 letech začal studovat Leningradskou univerzitu. Studoval přírodní vědy, matematiku, ekonomii, současně se zajímal také o historii a filozofii.

Po ukončení studií v roce 1930 zůstal L. V. Kantorovič na univerzitě, na katedře matematiky. V roce 1934 byl jmenován profesorem a po obnově systému akademických hodností v roce 1935 mu byl přiznán doktorát matematických věd.

Za 2. světové války přednášel L. V. Kantorovič jako profesor na Vysoké škole námořního inženýrství. V roce 1944 se vrátil do Leningradu (Sankt Petěrburg), kde učil až do roku 1960.

V letech 1949 - 1960 byl L. V. Kantorovič vedoucím oddělení přibližných výpočtů v Matematickém ústavu Akademie věd. V letech 1960 - 1971 působil v Novosibirsku ve funkci zástupce ředitele Ústavu matematiky sibiřského oddělení Akademie věd a vedl katedru numerické matematiky na místní univerzitě. V roce 1971 byl pozván k vedení problémové laboratoře Institutu řízení národního hospodářství v Moskvě.

Již ve druhém ročníku univrzitních studií se L. V. Kantorovič zabýval řešením matematických problémů. V letech 1929 - 1930 se věnoval analytickým operacím na množinách a projektivních množinách. Své výsledky prezentoval na matematickém kongresu v Charkově.

V šedesátých letech 20. století se L. V. Kantorovič snažil konstruovat obecný lineární model optimálního plánu národního hospodářství, jehož analýzu vysvětloval jako extremální matematickou úlohu.

V roce 1965 byl L. V. Kantorovič oceněn Leninovou cenou za ekonomické a matematické práce. V roce 1975 obdržel cenu CEAN za příspěvky k teorii optimální alokace zdrojů.

Odborná díla Leonida Vitaljeviče Kantoroviče:

Leonid Vitaljevič Kantorovič jako první formuloval základy lineárního programování v ekonomické analýze a plánování. Zabýval se využitím matematických metod a výpočetní techniky při řešení ekonomických problémů, přibližnými metodami automatizace programování a konstrukcí počítačů.

Funkcionální analýza a aplikovaná matematika - 1935, teorie polouspořádaných prostorů, tzv. K-prostorů

Matematická metoda plánování a organizace výroby - 1939, základy lineárního programování jako nástroje ekonomické analýzy a plánování

Ekonomický výpočet nejlepšího využití zdrojů