zavřít
Upravit životopis

Životopis

Miguel Angel Martínez Martínez byl zvolen do Evropského parlamentu za Španělsko.
Člen Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu.

- Studium v Madridě, Toulouse a ve Vídni; Zlatá medaile Komenského univerzity v Bratislavě (Slovensko); Čestný doktorát na univerzitách v Moskvě (Rusko), Cluj (Rumunsko) a Aberdeen (Spojené království).
- Zástupce generálního tajemníka (1964) a místopředseda (1966) Mezinárodní unie socialistické mládeže (IUSY). Generální tajemník Mezinárodního hnutí Sokolů-Socialistické vzdělávací internacionály (IFM-SEI) (1966). Odpovědný pracovník za odborová školení v Mezinárodní konfederaci svobodných odborů (CIOSL) (1973). Člen výkonného výboru Všeobecného svazu pracujících (UGT) provincie Ciudad Real (1980). Generální tajemník Španělské socialistické dělnické strany (PSOE) v Castilla-La Mancha (1981). Člen federálního výkonného výboru PSOE (1987).
- Poslanec španělské Poslanecké sněmovny za autonomní oblast Ciudad Real (1977-1999).
- Místopředseda Parlamentního shromáždění v Západoevropské unii (1986-1996). Místopředseda (1983-1992) a předseda (1992-1996) Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
- Poslanec Evropského parlamentu (od roku 1999). Předseda Meziparlamentární unie (UIP) (1997-1999). Místopředseda smíšeného Parlamentního shromáždění AKT-EU (od roku 2001).
- Řád za zásluhy o ústavu (1988). Velký kříž Řádu za občanské zásluhy. Velký kříž Isabely Kastilské (1999) a jiná vyznamenání udělená ve více než 30 státech (z toho v 15 členských státech Evropské unie).