zavřít
Upravit životopis

Životopis

Mgr. Milan Bičík
Volební kraj: Vysočina
Klub: KSČM
Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (od 2006)

Narodil jsem se 17. 12. 1949 v Jablonném nad Orlicí v Orlických horách, kde jsem také (tehdy na ZDŠ) absolvoval povinnou školní docházku. Po studiu na střední škole (tehdy střední všeobecně vzdělávací) v Králíkách jsem se k dalšímu studiu přihlásil na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kterou jsem s aprobací matematika - fyzika absolvoval v roce 1972. V témže roce jsem se oženil a následoval manželku na okres Havlíčkův Brod. S výjimkou ročního výkonu základní vojenské služby jsem až do roku 1983 působil na několika základních školách tohoto okresu (Slavíkov, Chotěboř, Havlíčkova Borová, Přibyslav, Havlíčkův Brod) jako učitel, zástupce ředitele či ředitel školy. V letech 1983 - 85 jsem pracoval jako tajemník OV Svazu československo-sovětského přátelství, od počátku roku 1986 pak jako vedoucí organizačního odboru ONV v Havlíčkově Brodě a to až do zrušení odboru v srpnu 1990. Od září téhož roku až do současnosti pracuji jako učitel Základní školy ve Wolkerově ulici v Havlíčkově Brodě.


Jsem ženatý, mám dva dospělé syny. Manželka je redaktorkou malého pedagogického nakladatelství, starší syn je absolventem Střední zemědělské školy a pracuje v zemědělství, mladší absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK a učí na střední škole.


Jsem dlouhodobě veřejně činný. V průběhu života jsem pracoval v dobrovolných funkcích v několika společenských a zájmových organizacích a v zastupitelských orgánech na úrovni obce a okresu.


Jsem členem KSČM, také zde působím v dobrovolných funkcích na úrovni okresu i centra.


K mým zálibám patří především pobyt v přírodě, rybaření, houbaření, kynologie, dnes již jen rekreační sport a kvalitní literatura.

Milan Bičík

70 let, poslanec