zavřít
Upravit životopis

Životopis

MUDr. Milan Špaček
Pol. příslušnost: KDU-ČSL
Volební obvod: č. 54 - Znojmo
Zvolen za: KDU-ČSL v roce 2004
Mandát: 16.10.2004 - 26.10.2008

Základní školu navštěvoval v Brně a docházku ukončil v roce 1968. Posléze vystudoval gymnázium v Brně na Křenové, ukončené maturitní zkouškou v roce 1972. Byl přijat do 0. ročníku LF UJEP /nyní Masarykovy univerzity/. Rok pracoval jako pomocný dělník, řádné studium zahájil v roce 1973, obor dětské lékařství, a zakončil jej promocí v roce 1979.

Po absolvování vojenské základní služby nastoupil jako dětský lékař v nemocnici ve Znojmě. Od roku 1992 pracoval pět let jako ředitel Dětského centra ve Znojmě. Do lidové strany vstoupil v roce 1992. Od roku 1994 působí jako člen zastupitelstva města Znojma. V roce 1996 byl zvolen senátorem volebního obvodu č. 54 Znojmo. V roce 2002 ve volbách do Senátu neuspěl a v letech 2003-2004 pracoval ve funkci 1. náměstka ministra zdravotnictví. V roce 2004 v doplňovacích volbách do Senátu byl znovu zvolen jako senátor za Znojemsko. V KDU-ČSL je členem Celostátní konference, členem předsednictva OV KDU-ČSL ve Znojmě. V letech 2000-2003 pracoval jako člen Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje za KDU-ČSL.

Je ženatý, má 2 děti.

Zdroj: spacek.kdu.cz

Milan Špaček

68 let, bývalý senátor