zavřít
upravit profil

ekonom světového významu

narozen: 31. 7. 1912 New York City, New York, USA  † 16. 11. 2006 San Francisco, Kalifornie, USA

Upravit životopis

Životopis

Milton Friedman byl americký ekonom světového významu a statistik, představitel monetarismu.

Milton Friedman se narodil jako nejmladší ze čtyř dětí a jediny sýn. Oba rodiče pocházeli z Podkarpatské Rusi. Otec se neúspěšně snažil podnikat v obchodě, matka prodávala galanterii a se svými dcerami se musela starat o živobytí pro celou rodinu. Když bylo Friedmanovi šest let, zemřel mu otec.

V roce 1932 vystudoval Milton Friedman polosoukromou Rutgersovu univerzitu. Studia si platil částečně ze stipendia a částečně z vlastních výdělků. Velký vliv na další odbornou orientaci Friedmana měli jeho učitelé Burns a Jones. Ten mu zprostředkoval stipendium v Chicagu. Zde se Friedmanovi otevřel nový myšlenkový svět kosmopolitní univerzitní společnosti. Další rok získal stipendium na Kolumbujskou univerzitu, odkud se po roce vrátil zpět do Chicaga. Později pak získal místo v národním výboru pro zdroje ve Washingtonu a v Národním úřadě pro ekonomický výzkum, kde spolupracoval se Simonem Smithem Kuznetsem.

Za 2. světové války, v letech 1941 - 1943 pracoval Milton Friedman na ministerstvu financí na daňové problematice. V Kolumbusu se zabýval jako statistik konstrukcí zbraní, vojenskou taktikou a vyhodnocováním metalurgických experimentů.

Po skončení 2. světové války přednášel Milton Friedman na Minnesotské univerzitě a byl pozván vyučovat ekonomickou teorii na Chicagské univerzitě. Vedl seminář o penězích a bankovnictví.

V roce 1950 pobýval Milton Friedman několik měsíců v Paříži, kde kontroloval plnění Marshallova plánu. Od roku 1977 se vzdal pedagogické činnosti, stále však udržoval kontakty s Chicagskou univerzitou.

Milton Friedman na teorii peněz a jejich oběhu. Stal se hlavním představitelem monetarismu tzv. chicagské školy. Byl krajním liberálem, odmítal keynesiánství založené na řízení hospodářství pomocí fiskální politiky.

Milton Friedman doporučoval co nejmenší zasahování státu, omezené pouze na stanovení jednoduchých pravidel regulujících množství oběživa. Zavedl do ekonomie nové pojmy permanentní a tranzistorní důchod. Zabýval se také pohyblivými směnnými kursy.

Milton Friedman získal v roce 1976 Cenu Švédské říšské banky za ekonomii (CEAN) za úspěchy na poli analýzy spotřeby, historie a teorií peněz, za demonstraci komplexnosti stabilizační politiky.

Odborné publikace Miltona Friedmana:

Pedagogická činnost i publikované teorie zařadily Miltona Friedmana mezi špičkové světové ekonomy.

Teorie spotřební funkce
Důvody pro pohyblivý směnný kurs
- esej
Eseje o pozitivní ekonomii
Studie o kvantitativní teorii peněz
Kapitalismus a svoboda
Měnová teorie Spojených států 1867 - 1960
Úloha monetární politiky
Svoboda volby

Milton Friedman

94 let, ekonom světového významu

Mohli by vás také zajímat…