zavřít
Upravit životopis

Životopis

Miroslav Krejča senátor za ČSSD
Pol. příslušnost: ČSSD
Volební obvod: č. 12- Strakonice
Zvolen za: ČSSD v roce 2008
Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014

Narodil jsem se v Písku v roce 1956 jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Jsem ženatý a mám dvě děti, manželka pracuje ve středním školství. Rád cestuji, především tam, kde najdu hory a vodu, potěší mě pěkné divadlo, film i hudba.

Maturoval jsem na Střední průmyslové škole stavební ve Volyni, která již brzy oslaví 150 let od svého založení. Po jejím absolvování jsem nastoupil k Pozemním stavbám do Českých Budějovic. Vojnu jsem strávil celé dva roky v Bratislavě. Měl jsem během ní možnost poznat celou řadu krásných míst Slovenska. Proto se tam dodnes rád vracím a fakt, že již nejsme společným státem ve mně stále zanechává pocit trpkosti.

Z vojny jsem namířil do Mělníka, kde jsem si konfrontoval teoretickou stavařinu s realitou stavby našeho největšího tepelného energetického bloku Mělník III. Během tohoto pobytu na soutoku Labe a Vltavy jsem brzy začal uvažovat o tom, co bude dál a v podstatě s pětiletým zpožděním oproti vrstevníkům jsem se rozhodl pokračovat ve studiích na vysoké škole. Vybral jsem si obor Vodní stavby a vodní hospodářství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po ukončení studií jsem na chvíli opět odskočil do stavební praxe, ale po roce jsem se vrátil na ČVUT jako odborný asistent a absolvoval vědeckou přípravu, ve které jsem se soustředil na půdní fyziku. Bylo to velice náročné a krásné období, ve kterém jsem postupně pronikal do světa vědy, učil se publikovat a samostatně tvořit. Vzpomínky na toto období mají pro mě svou trvalou hodnotu. Dodnes přetrvávají tehdy navázané kontakty a pomáhají mi v mé současné práci.

Po vzniku okresních úřadů v době formování jejich organizační struktury jsem přešel do státní správy. Na okresním úřadě v Písku jsem byl zodpovědný za úsek životního prostředí. Úzký vztah ke školství a snaha vyhovět požadavkům rodiny mě ale opět přivedly zpět do školství. Třináct let jsem působil na střední škole jako učitel odborných předmětů a zástupce ředitele. Pedagogické vzdělání potřebné pro výkon této profese jsem si doplnil na Masarykovo ústavu vyšších studií ČVUT.

Nyní již 2 roky řídím nejmladší veřejnou vysokou školu v České republice, Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, jako její rektor. Od roku 1998 jsem členem Zastupitelstva města Písek, od roku 2000 členem Zastupitelstva Jihočeského kraje

Miroslav Krejča

senátor