Miroslav Opálka

poslanec

Narození:
9. října 1952
Věk:
71 let
Upravit profil
RSDr. Miroslav Opálka Volební kraj: Moravskoslezský Klub: KSČM Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010) 1959-68 ZDŠ v Opavě 1968 - 72 Střední škola společného stravování v Opavě 1983 - 87 Vysoká škola...

Životopis

RSDr. Miroslav Opálka
Volební kraj: Moravskoslezský
Klub: KSČM
Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)


1959-68 ZDŠ v Opavě
1968 - 72 Střední škola společného stravování v Opavě
1983 - 87 Vysoká škola politická v Praze, sociologie

Bytem v Opavě, vdovec, dvě dcery

Praxe:
Provozní funkce v hotelových zařízeních, práce v mládežnickém hnutí,
lektorská činnost v oboru společenskovědním, zpracování ekonomických
informací, zprostředkování obchodu a služeb, poslanec PS PČR.

Politická příslušnost:
Komunistická strana Čech a Moravy, člen Volné myšlenky ČR - humanistického a etického sdružení občanů.

Současná veřejná činnost:
Od r. 1998 člen Zastupitelstva Statutárního města Opava, v letech 2000 – 2002 člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a člen (2004-2005) Týmu expertů pěti politických stran pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě (tzv. Bezděkova komise).

Od r. 2002 poslanec PS PČR, 2002 - 2004 předseda Podvýboru pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění, 2004 - 2006 místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, od r. 2006 místopředseda Výboru pro sociální politiku.


Přesvědčení:
Dějiny lidstva jsou protkány úsilím o jeho spravedlivější uspořádání. Jsou
neustálým bojem za osvobození člověka od bídy, nerovnosti, útlaku, od
nesvobody myšlení k právu na maximální uplatnění svých tvůrčích schopností.
Jde o sdílené hodnoty a o míru solidarity. Přírodu, její dary a výsledky
lidského konání je třeba spravedlivě a rozumně využívat. KSČM svým
levicovým programem navazuje na vize předních sociálních myslitelů a hnutí,
včetně prvotních křesťanů. Cílem jejího snažení je vybudovat sociálně
spravedlivější společnost a k tomu hledá i své spojence.

Zájmy:
Filosofie, historie, politologie.

Oblíbené citáty:
Lidská solidarita je nezbytným předpokladem k rozvinutí každého jedince.
(E. Fromm)

Život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát.
(J.-P. Sartre)

Není těžké vědět, jak se něco dělá, těžké je to udělat.
(Čínské přísloví)


Osobní motto do voleb:
"Místo sociálních dávek spravedlivou mzdu, místo charity práci!"


V letech 2002 a 2006 zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V PS PČR pracuji v:

Výbor
Výbor pro sociální politiku, člen od 12. 9. 2006
Výbor pro sociální politiku, místopředseda od 13. 9. 2006


Podvýbor
Podvýbor pro důchodovou reformu, člen od 5. 10. 2006
Podvýbor pro investice v sociální oblasti, člen od 5. 10. 2006
Podvýbor pro kontrolní systémy, člen od 9. 11. 2006