zavřít
Upravit životopis

Životopis

Ing. Miroslav Váňa
Volební kraj: Pardubický
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), (2006 - 2010), (od 29. 5. 2010)


Po ukončení Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně-ekonomické jsem nastoupil do VCHZ Synthesia Semtín. Zde jsem pracoval v ekonomickém úseku jako účetní, později jako ekonom a poté ve funkci vedoucího investiční účtárny. Bylo to období od roku 1985 do roku 1989, což v Semtíně právě probíhala jedna z nejrozsáhlejších investičních výstaveb v řádu několika miliard korun. Můj důvod ukončení pracovního poměru v tomto podniku byl spojen s tlakem tehdejšího vedení, abych vstoupil do KSČ. K tomuto kroku jsem se neodhodlal, a proto ještě v roce 1989 jsem nastoupil na SBD Družba Pardubice do funkce ekonomického náměstka. Co se týká stranického života, tak v roce 1996 jsem se stal členem Okresního výkonného výboru ČSSD v Pardubicích a posléze i jeho předsedou. Po vzniku regionálního vnitrostranického uspořádání se stávám předsedou ČSSD Východní Čechy. Po rozdělení tohoto východočeského regionu na Královehradecký a Pardubický jsem zvolen do funkce předsedy ČSSD Pardubického kraje a to 13. 11. 1999. Při těchto funkcích pracuji jako člen Ústředního výkonného výboru ČSSD od roku 1997 a od 7. 2. 1999 zastupuji náš region jako řádně zvolený člen Předsednictva ČSSD. Od roku 1998 pracuji jako externí poradce ministra pro místní rozvoj a to ponejprv u pana ministra Jaromíra Císaře a posléze u pana ministra Petra Lachnita. V roce 2000 jsem jmenován premiérem Milošem Zemanem na základě usnesení Vlády ČR jako jeden ze sedmi členů Výboru Státního fondu rozvoje bydlení. Tímto rozhodnutím se defakto podílím na tvorbě koncepce bytové politiky v našem státě. Od roku 1994 jsem vstoupil do oblasti komunální politiky, kde jsme pracoval i jako člen Rady města Pardubice a od roku 1998 pracuji jako člen Zastupitelstva města Pardubic. I zde jsem se po celou dobu angažoval v oblasti bytové politiky a pracoval jsem jako předseda Komise pro koncepci komunální bytové politiky města Pardubic. Ve strukturách bytového družstevnictví se angažuji jako člen Představenstva Svazu Českých a Moravských bytových družstev.