Nathalie Griesbeck

europoslankyně

Narození:
24. května 1956
Věk:
67 let
Upravit profil
Nathalie Griesbeck byla zvolena do Evropského parlamentu za Francii. Členka Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. - Magisterský titul v oboru veřejné právo (1979). Diplom DEA v oboru veřejné právo (1980). Diplom DEA v oboru dějiny...

Životopis

Nathalie Griesbeck byla zvolena do Evropského parlamentu za Francii.
Členka Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

- Magisterský titul v oboru veřejné právo (1979). Diplom DEA v oboru veřejné právo (1980). Diplom DEA v oboru dějiny práva (1981). Mimořádná profesorka veřejného práva na univerzitě v Métách.
- Stálá zpravodajka pro strukturální fondy v rámci Rozpočtového výboru Evropského parlamentu (od roku 2005). Místopředsedkyně meziskupiny pro péči o rodinu a ochranu dětství.
- Členka zastupitelstva departementu Moselle - kanton Méty III (od roku 1988). Předsedkyně výboru pro sociální věci, školy, univerzity a výzkum (2001-2004); místopředsedkyně výboru pro hospodářské záležitosti, obchod, řemeslnou výrobu a územní plánování (od roku 2004) - odpovědná za oblast bydlení. Předsedkyně rady pro rodinu (od roku 2001).
- Členka městského zastupitelstva v Métách (1983-1995), první místostarostka Mét (1995-2001), později místostarostka Mét odpovědná za finance a hospodářský rozvoj (2001-2004).
- Místopředsedkyně aglomerace obcí Méty Metropole (CA2M) odpovědná za hospodářský rozvoj (2001-2004).
- Předsedkyně celostátní organizace Transcité (2001-2003). Předsedkyně společnosti Hôtel de Gournay Méty (oblastní sdružení seniorů) (1987-2004), předsedkyně Úřadu pro veřejnou výstavbu v Métách (1995-2001).
- Členka celostátního politického předsednictva a výkonného výboru strany UDF (od roku 2004) pověřená otázkami v oblasti rovnoprávnosti.
- Místopředsedkyně Svazu členů zastupitelstev Francie (od roku 2005).
- Místopředsedkyně francouzské pobočky organizace Evropské hnutí (od roku 2007). Administrátorka smíšené příspěvkové společnosti (SEM) Espace Moselle Europe. Členka správní rady Sdružení smíšených příspěvkových společností (SEM).
- Vševojsková velitelka v záloze.
- Nositelka Řádu akademických palem. Nositelka Státního řádu za zásluhy. Bronzové vyznamenání za práci v oblasti mládeže a sportu.