Pavel Vanoušek

poslanec

Narození:
22. května 1947
Věk:
76 let
Upravit profil
RNDr. Pavel Vanoušek Volební kraj: Karlovarský Klub: ČSSD Poslanecká sněmovna (od 2006) Ženatý, otec dvou dospělých dětí. V letech 1965 až 1970 jsem studoval na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, obor chemie. Po...

Životopis

RNDr. Pavel Vanoušek
Volební kraj: Karlovarský
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna (od 2006)

Ženatý, otec dvou dospělých dětí.
V letech 1965 až 1970 jsem studoval na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, obor chemie. Po absolvování fakulty jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání na Okresní hygienickou stanici v Chebu. Zpočátku jsem pracoval na oddělení hygieny výživy, které provádí především kontrolní činnost v oblasti výroby a prodeje potravin a jídel. V roce 1976 jsem se stal vedoucím laboratoří. Díky tomuto pracovnímu zařazení a získání zkušeností jsou mi blízké oblasti ochrany veřejného zdraví, ekologie a zdravotnictví.

Členem ČSSD jsem se stal v roce 1997, členem KSČ jsem nebyl. V roce 2002 jsem se stal předsedou MO ČSSD Cheb a zároveň členem OVV ČSSD Cheb. Obě tyto stranické funkce jsem vykonával do roku 2004. V současné době jsem členem KVV ČSSD Karlovarského Kraj a v návaznosti na svou profesní specializaci předsedám komisi životního prostředí při Radě Karlovarského kraje.

V komunálních volbách v roce 1998 jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Cheb a o dva roky později jsem se stal také členem Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členem obou zastupitelstev jsem doposud. V roce 2000 jsem byl uvolněn pro výkon funkce místostarosty s odvětvovými obory správa majetku, investice a rozvoj, územní plánování a stavební úřad, životní prostředí a komunální hospodářství.

V komunálních volbách 2002 jsem byl znovu potvrzen ve funkci místostarosty, kterou vykonávám do dnes.

Vzhledem ke své funkci, ale i mým profesním a osobním zájmům, jsem denně kontaktován občany a domnívám se, že znám a rozumím jejich potřebám. Samozřejmě se také zabývám problémy chodu a rozvoje města Cheb včetně potřeb podnikatelů. Za svůj pracovní úspěch v mém funkčním období považuji prosazení výrazného zvýšení podílu finančních prostředků z rozpočtu města na investice. Mám i podíl na přípravě a vybudování Průmyslového parku v Chebu, který podle součastně uzavřených smluv přinese městu Cheb a jeho okolí do roku 2007 na 450 a do roku 2013 na 1100 pracovních míst. Podporuji rozvoj bydlení v Chebu, podařilo se mi prosadit a zrealizovat výstavbu bytového domu a infrastrukturu pro rozvoj území na výstavbu rodinných domů.

Plně stojím za principy sociální spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro každého občana. Svou kandidaturu považuji za přirozenou součást společenského koloběhu a v případě zvolení chci přispět zkušenostmi, získanými při šestileté práci na úrovni města a Karlovarského kraje a odpovídajícím pracovním nasazení.