zavřít
Upravit životopis

Životopis

MUDr. Petr Guziana senátor za ČSSD
Pol. příslušnost: ČSSD
Volební obvod: č. 72- Ostrava-město
Zvolen za: ČSSD v roce 2008
Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014

Vzdělání: ZŠ (1958-1967)
SVVŠ Ostrava-Hladnov (1967-1970)
Lékařská fakulta UP Olomouc (1970-1976)

Kvalifikace
Od roku 1976 pracuji na chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Ostravě (dříve chirurgické oddělení KÚNZ Ostrava,poté změna statutu na FNO Poruba).

Odborné atestace
Atestace I.stupně z chirurgie
Atestace II.stupně z chirurgie
Nástavbová atestace z plicní chirurgie

V roce 1990 jmenován do funkce ordináře pro hrudní chirurgii KÚNZ Ostrava (nyní FN Ostrava).

Člen chirurgické společnosti, člen spolku lékařů JEP v Ostravě, člen ČLK.

Od srpna 2007 jmenován do funkce konsultanta pro hrudní chirurgii Městské nemocnice v Ostravě,kde konsiliárně zajišťuji péči zejména při urgentních stavech v hrudní chirurgii.

Školitel v oboru hrudní chirurgie FNO Poruba (akreditace IPVZ Praha).
Držitel dvou primářských licencí ČLK-pro obor všeobecné a plicní chirurgie

Profesní zkušenosti
Schopnost vedení a koordinace týmu.
Zkušenosti s prací s lidmi,orientovat se ve složitých situacích,vyžadujících urgentní rozhodnutí a řešení.
Jazyky
Aktivně: Angličtina, němčina, ruština, polština

Politická angažovanost
Od dubna 1996 člen ČSSD
Od roku 1997 stálý člen výboru stranické organisace ČSSD v Ostravě-Porubě
V letech 1999-2000 člen MěVV v Ostravě
Od roku 1998 člen zdravotní komise při KVV MS kraje

Komunální politika
1998-2002 člen rady a zastupitelstva ÚMob Poruba, předseda sociální komise rady
2002-2006 člen rady a zastupitelstva ÚMob Poruba, předseda sociální komise rady
2006-2010 člen rady a zastupitelstva ÚMob Poruba, předseda sociální komise rady, člen komise pro volnočasové aktivity a sport rady
člen zastupitelstva statutárního města Ostrava, předseda zdravotní komise rady města, člen sociální komise rady města
člen správní rady v.p.s.Renarkon
člen dozorčí rady Domu Kultury Ostrava

Záliby
Sport: aktivně - tenis, lyžování, plavání
Motorismus

Petr Guziana

67 let, senátor