Petr Šimerka

ministr práce a sociálních věcí

Narození:
22. listopadu 1948
Věk:
75 let
Upravit profil
JUDr. Petr Šimerka Po absolvování právnické fakulty UK v Praze v roce 1972 nastoupil do legislativního oddělení Národního výboru hl. m. Prahy. Od roku 1973 zaměstnán v odborovém svazu civilních pracovníků armády. Nejprve řadu let jako právník...

Životopis

JUDr. Petr Šimerka

Po absolvování právnické fakulty UK v Praze v roce 1972 nastoupil do legislativního oddělení Národního výboru hl. m. Prahy. Od roku 1973 zaměstnán v odborovém svazu civilních pracovníků armády. Nejprve řadu let jako právník s širokou pracovněprávní agendou (poradenství a právní pomoc včetně zastupování u soudů, legislativa, kolektivní vyjednávání, agenda stížností atd.), přednášková a publikační činnost, členství v pracovněprávních komisích. Od roku 1987 místopředsedou svazu zodpovědným za úsek právní, mzdový a BOZP. V lednu 1990 zvolen předsedou svazu a v této funkci potvrzen na sjezdech v roce 1991, 1992 a 1996.

V letech 1990 - 1998 členem předsednictva Českomoravské konfederace odborových svazů - ČMKOS, kde se zabýval zejména pracovněprávní problematikou, v letech 1997 - 98 členem delegace ČMKOS v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, od r. 1995 do r. 1998 zástupcem českých odborových svazů v mezinárodní odborové centrále veřejných služeb - EPSU.

V listopadu 1998 abdikoval na funkci předsedy svazu z důvodu odchodu do státní správy.

Od 1.12.1998 náměstkem ministra práce a sociálních věcí pro úsek legislativní, mzdový a bezpečnost práce a současně místopředsedou Rady vlády pro BOZP, vedoucím Pracovního týmu RHSD ČR pro mzdy, platy a související otázky, členem Státní volební komise.

Od září 2006 Státním tajemníkem-náměstkem ministra práce a sociálních věcí pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce.