zavřít
Upravit životopis

Životopis

Ragnar Anton Kittil Frisch byl norský ekonom, ředitelem Ekonomického institutu, poradce v oblasti ekonomie, laureátem CEAN pro rok 1969. Byl zakladatelem nového oboru ekonometrie.

Ragnar Anton Kittil Frisch pocházel z rodiny zlatníka. Vyučil se také oboru svého otce a v roce 1920 získal patent zlatnického mistra. Díky matčině podpory vystudoval univerzitu v Oslu. Pro svá vysokoškolská studia si vybral ekonomii, protože se mu zdálo studium tohoto odvětví nejkratší a nejlehčí.

V roce 1919 získal Ragnar Anton Kittil Frisch titul bakaláře ekonomie. O rok později odjel do zahraničí a ve studiích pokračoval na školách ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii i v USA. V roce 1925 se vrátil zpět do Norska s kvalifikací univerzitního profesora-asistenta ekonomie.

Po dokončení disertace z matematické statistiky a její obhajobě získal Ragnar Anton Kittil Frisch v roce 1926 doktorát. V roce 1931 byl jmenován řádným profesorem sociální ekonomie a statistiky a ředitelem Ekonomického institutu.

Při přednáškách ekonomie se R. A. K. Frisch opíral především o předchozí ekonomické autority. Jejich výklad byl však podle názoru Kittila spíše literární než matematický, exaktní. Sám se snažil přiblížit ekonomii přírodním vědám, protože pochopil význam matematické formulace ekonomických problémů. První kroky učinil již ve své první publikaci O problému čisté ekonomie. Také další jeho práce byly orientovány na využití statistiky v ekonomii.

Ragnar Anton Kittil Frisch zavedl nový obor ekonometrie. V něm se využívá matematika při hodnocení empirických ekonomických měření a slouží k jejich teoretickému zpracování.

V době ekonomické deprese se R. A. K. Frisch zabýval otázkami, jak zvrátit nepříznivý ekonomický vývoj. R. A. K. Frisch patřil mezi ekonomy, kteří nacházeli nový přístup k makroekonomice, která může být ovlivněna různými poruchami.

Po roce 1936 se R. A. K. Frisch zajímal o problémy ekonomického plánování. Často v této otázce radil vládě v Norsku, ale o jeho pomoc žádaly i vlády v zahraničí.

Ragnar Anton Kittil Frisch se v roce 1969 stal jako první laureátem ceny Švédské říšské banky za ekonomii (CEAN) za vypracování a aplikaci dynamických modelů analýzy ekonomických procesů a za založení ekonometrie.

Literární dílo Ragnara Antona Kittila Frische:

O problému čisté ekonomie - 1926, pomocí matematických a axiomatických základů se R. A. K. Frisch snažil vyložit teorii výroby

Korelace a distribuce v statistických proměnných - 1929, významné dílo věnované kvantitativní analýze. R. A. K. Frisch zde poukázal na potíže při odhalování příčinných vazeb v ekonomice

Ragnar Anton Kittil Frisch

77 let, ekonom, ekonomický poradce