Samuel Phillips Huntington

politický teorik, poradce amerického prezidenta

Narození:
18. dubna 1927
Úmrtí:
24. prosince 2008
Upravit profil
Samuel Huntington byl vlivný a kontraverzní americký politický teoretik, bývalý poradce amerického prezidenta Cartera?. Působil jako poradce pro bezpečnost a plánování při Národní radě bezpečnosti. Autor knih zabývajících se poměrem mezi...

Životopis

Samuel Huntington byl vlivný a kontraverzní americký politický teoretik, bývalý poradce amerického prezidenta Cartera?. Působil jako poradce pro bezpečnost a plánování při Národní radě bezpečnosti. Autor knih zabývajících se poměrem mezi vojenskou a civilní vládou, státními převraty a vlivem imigrace. Profesor na Harvardu.

Samuel Huntington vystudoval na Yaleově univerzitě a promoval na Harvardské univerzitě, kde také po skončení vojenské služby učil. Své přednášky ukončil jako vážený profesor v roce 2007, po 58 letech „věrných služeb“.

Publikační činnost S. P. Huntingtona:

Samuel Huntington na sebe upozornil knihou:
Politický řád v měnících se společnostech – 1968, ve které varoval , že společenská a hospodářská modernizace v postkoloniálních zemích nestačí k nastolení demokracie.

V roce 1996 se Huntington proslavil článkem Střed civilizací. Na základě úspěchu vznikla stejnojmenná kniha, i když v tehdejší politické atmosféře vzbudily u kritiky jeho názory a jeho vize značnou kontroverzi.

Střet civilizací - jedna z nejlepších analýz společenské vědy. Autor v ní dochází k závěru, že demokratická tranzice, konsolidace a zhroucení systémů, mohou být zapříčiněny různými vlivy, které vysvětluje z historického a analytického hlediska. Kniha byla přeložena do 39 světových jazyků.Na rozdíl od Článku v ní mj. autor rozpracoval tezi, že příští mezinárodní konfliktyse nebudou odehrávat mezi ideologickými bloky, ale zejména mezi zeměmi Západu a islámu.

Kapitola I. – Nová éra ve světové politice
První kapitola je úvodem do Huntingtonova vidění světa. Ten zde tvrdí, že po skončení studené války došlo k dramatickým změnám národních intendit a celosvětová politika se nově definovala podle kulturních linií. Vzrostl význam symbolů kulturní identity. Důsledky této teze se zabývá celá kniha.

Kapitola II. – Civilizace v dějinách a dnes
V této kapitole se Huntjngton zabývá podrobněji pojmem civilizace.

Kdo jsme? – 2004, v této knize autor upozorňuje, že díky imigraci z Latinské Ameriky by se Amerika mohla rozdělit na dvojí lid, kulturu i jazyk.

Hispánská výzva – 2004, článek, ve kterém autor i přes ostrou kritiku tento názor rozvíjí a chce zachránit hodnoty „bílých, britských a protestanských Američanů“. Huntington vyvolal rozruch novou tezí, že hromadné přistěhovalectví Hispánců do USA ohrožuje národní jednotu Spojených států.

Další publikace:
The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil – Military Relations – 1957

Political Order in Changin Societes – 1968
The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century – 1991
Kam kráčíš, Ameriko? – česky 2005

V roce 2006 se Huntington zúčastnil v Praze konference Forum 2000, která se konala pod záštitou bývalého prezidenta České republiky Václava Havla.