Tomáš Úlehla

poslanec

Narození:
14. ledna 1965
Věk:
59 let
Upravit profil
Mgr. Tomáš Úlehla Volební kraj: Zlínský Klub: ODS Poslanecká sněmovna (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010) Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 1995 zastával vedoucí funkce ve státní správě v...

Životopis

Mgr. Tomáš Úlehla
Volební kraj: Zlínský
Klub: ODS
Poslanecká sněmovna (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)


Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 1995 zastával vedoucí funkce ve státní správě v hygienické službě a na městském úřadě. Pracoval jako tajemník Úřadu města Zlína. Do Městského zastupitelstva ve Zlíně byl zvolen v roce 1991 ještě za OF, od roku 1998 působí v Radě města Zlína, v současné době je jeho primátorem. Zároveň je expertem v oblasti životního prostředí, soukromým poradcem, členem poradního sboru stínového ministra životního prostředí a členem Výboru pro zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Zlínského kraje. Hovoří anglicky, pasivně německy. Je ženatý, má dvě děti.
Tomáš Úlehla se představuje
Absolvoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Na přírodovědecké fakultě jsem promoval v roce 1989 v oboru systematická biologie a ekologie člověka. Diplomovou práci z parazitologie a mikrobiologie jsem vykonal pod vedením Prof. MUDr. RNDr. Hynka Lýska, DrSc., kterého si dodnes velmi vážím.
Do prvního zaměstnání jsem nastoupil v srpnu 1989 jako samostatný referent na Okresní hygienické stanici ve Zlíně. V roce 1992 jsem získal nabídku, abych založil na zlínské radnici odbor životního prostředí a zemědělství. Využil jsem této lákavé příležitosti a až do roku 1994, kdy mne Rada města Zlína jmenovala tajemníkem zlínského magistrátu, jsem vedoucí funkci státního úředníka vykonával opravdu rád. Ve funkci „ředitele úřadu“ jsem poprvé na vlastní kůži poznal, jak je v politice nesmírně důležité a současně někdy až nadlidsky složité, dokázat komunikovat za každých okolností se všemi zainteresovanými stranami, aby bylo dosaženo potřebného výsledku. V roce 1995 jsem městský úřad opustil. Šest let, které jsem strávil ve státní správě, bylo velmi dobrou školou pro mé další působení v komunální politice i v byznysu.
Moje profese biologa a ekologa s praxí ve veřejné správě předurčila můj další pracovní, odborný i podnikatelský osud. Ještě v roce 1995 jsem nastoupil jako manažer do firmy, ve které působím dodnes. V roce 1996 jsem získal osvědčení k vypracování posudků vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a tuto činnost společně s ekologickým poradenstvím vykonávám i nyní. Dalším oborem mé činnosti je garance zodpovědné osoby za provoz skládek odpadů, odborný dozor v soukromých firmách a v neposlední řadě jsem členem různých expertních týmů. Několik let působím v odborné komisi životního prostředí při Výkonné radě ODS (dnešní poradní sbor stínového ministra ŽP).
V současné době zastávám od listopadu 2002 funkci primátora města Zlína. Poprvé jsem byl zvolen do zastupitelstva již v roce 1990, avšak jako státní úředník jsem se pro tzv. neslučitelnost funkcí nemohl stát členem obecní samosprávy. Po dalších úspěšných komunálních volbách ve Zlíně v roce 1994 jsem se ve svých 29 letech stal tajemníkem. Od roku 1998 jsem byl členem Rady města Zlína odpovědným za oblast životního prostředí, mládeže a tělovýchovy, územního a strategického rozvoje. V posledních komunálních volbách jsem jako lídr kandidátní listiny ODS přivedl naši stranu až k vítěznému výsledku a byl jsem zvolen primátorem.

Nejen prací je člověk živ, říkávala moje nejhodnější pohádková babička, a já jsem si její rčení vzal dostatečně k srdci. Bude to již třicet let, co jsem poprvé navštívil rybářský kroužek a krásný vztah k „pstruhařině“ si uchovávám dodnes. Od mého prvního tréninkového opojení ve fotbalovém dresu s velkým „G“ (tehdy jako Gottwaldov) na prsou už také uplynula řádka let. Poslední mistrovský fotbalový zápas jsem odehrál v létě 2002. Dodnes „opečovávám“ svoji první kytaru, kterou mi v roce 1971 koupila za vysvědčení maminka. Moje kapela VOICEBAND letos vydala své druhé CD a doprovázela nejeden mítink i jiné akce ODS. S manželkou Janou, dětmi Michalem a Eliškou - a v posledních dvou letech i s naším čtyřnohým miláčkem Gillem - nevynecháme jedinou příležitost vyrazit do přírody. V létě často vyjíždíme na kolech, v zimě sportujeme na lyžích a přes rok se třeba jen tak, s ruksakem a dobrou náladou, touláme po valašských kotárech.
Ke kandidatuře do Evropského parlamentu
Do Evropského parlamentu kandiduji na základě osobního přesvědčení, že Česká republika se musí co nejdříve stát plnohodnotným partnerem pro další členské státy. Rád bych uplatnil nabyté zkušenosti z veřejné správy i podnikatelské sféry ku prospěchu občanů naší země. Vážím si českých lidí a jsem připraven pro ně pracovat jako europoslanec.