zavřít
Upravit životopis

Životopis

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.
Pol. příslušnost: BEZPP
Volební obvod: č. 72 - Ostrava-město
Zvolen za: ODS v roce 2002
Mandát: 02.11.2002 - 02.11.2008

Zaměstnání a funkce:
1968 - 1989 VŠB - TUO vědecký pracovník
1989 - 1990 odborný asistent
1990 - 1992 docent
1992 - dosud profesor
1990 - 1991 VŠB - TUO proděkan FMMI
1991 - do 31. 1. 1997 prorektor pro vědu a zahraniční styky
1.2.1997 - 31. 1. 2003 rektor
1. 11. 2002 - dosud senátor Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro školství, vědu, lidská práva a petice
1. 2. 2003 - dosud prorektor pro vnější vztahy

Jazykové znalosti: angličtina, němčina, ruština


Člen společností:
1991 - 1996 člen předsednictva Rady vysokých škol
1997 - 2003 člen předsednictva České konference rektorů
1997 - 2003 člen řídícího výboru Evropské konference rektorů
1971 - dosud člen České společnosti koksárenské
1986 - dosud člen České společnosti chemické
2000 - 2003 Chair of the International Advisory Board, International Network for Engineering Education and Research (INEER)
2000 - 2003 Vice-Chair of International Committee of International Pittsburgh Coal Conference
2000 - 2002 prezident Sdružení pro obnovu a rozvoj Severní Moravy a Slezska
2003 - dosud prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
2007 - dosud vedoucí stálé delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

Zdroj: www.vaclavroubicek.cz

Václav Roubíček

76 let, bývalý senátor