zavřít
Upravit životopis

Životopis

Ing. Vladimíra Lesenská
Volební kraj: Královéhradecký
Klub: ČSSD
Poslanecká sněmovna (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)


Bydlí v Týništi nad Orlicí.
Původním povoláním technička, soukromá projektantka, v současné době pracuje jako investiční technik.
Jedno volební období vykonávala funkci místostarostky Týniště nad Orlicí.
Předsedkyně Místní organizace ČSSD Týniště nad Orlicí, místopředsedkyně OVV ČSSD Rychnov nad Kněžnou a místopředsedkyně KVV ČSSD Královéhradeckého kraje.

Osobní údaje:
•Datum narození: 28.05.1964
•Rodinný stav: vdaná
•Děti: 2
•Národnost: česká
•Věk: 42 let
•Místo narození: Opočno; okres Rychnov nad Kněžnou

Kontakt:
Dr. E. Beneše 721; 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 371 242; 605 138 187

Vzdělání:
1978 - 1982 SPŠ STAVEBNÍ – Hradec Králové
•Studium zakončeno maturitními zkouškami
1982 - 1986 ČVUT – Praha; fakulta pozemních staveb
Ing.
•Studium zakončeno obhajobou diplomové práce
a státními zkouškami
2003 – 2005 ZNALECKÁ ŠKOLA
se sídlem v SPŠ stavební HK
•studium zakončeno závěrečnou zkouškou

Praxe ve státní správě a samosprávě:
1994 - 1998 MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí, Zástupce starosty
(zodpovídala jsem za stavební činnost ve městě)
1998 - 2002 MĚSTSKÝ ÚŘAD Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí, Zastupitel
2006 – nyní, PS PČR Praha Sněmovní 1
Poslankyně

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH (VÝBORECH):
1994 - 2002 MĚSTSKÉ ZASTUP. Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí, Člen stavební komise
a stavebního výboru
2000 – 2002 KRAJSKÉ ZASTUP. Hradec Králové
Člen výboru pro regionální rozvoj
2006 – nyní PS PČR Praha
Členka výboru pro sociální politiku
Předsedkyně podvýboru pro investice v sociální oblasti

Praxe odborná:
1986 - 1995 STAVOPROJEKT Hradec Králové Jižní 870
Samostatný projektant
1995 - 1998 OSVČ Týniště nad Orlicí Dr. E. Beneše 721
Projektant
1998 - 2000 ATELIER 11 H.K. s.r.o. Hradec Králové
Jižní 870, Projektant
2000 - 2002 OSVČ Týniště nad Orlicí Dr. E. Beneše 721
Projektant

Současně jsem spolupracovala s firmou PZP Komplet a.s.:
– tepelná čerpadla jako jejich přímý zástupce.
2002 - 2003 ČR – KRAJSKÝ SOUD Hradec Králové
ČSA 218, Investiční technik a správce budovy
2003 – 2006 KRAJSKÝ ÚŘAD Královéhradeckého kraje

Hradec Králové Wonkova 1142:
Investiční technik
2005 - nyní ČR – KRAJSKÝ SOUD Hradec Králové
ČSA 218, soudní znalec v oboru ekonomika, ceny
a odhady nemovitostí

Přehled kvalifikace:
1995 ČKAIT
Autorizační zkouška
Odborná školení firem a ČKAIT pro zajištění své odbornosti
při projektování a činnosti investičního technika.
Přednášky a školení – stavební zákon;
– zákon o zadávání veřejných zakázek

Profesionální členství:
Jsem členem ČKAIT (České komory autorizovaných
inženýrů a techniků) v oblasti Hradec Králové.
Jsem jmenovaná soudním znalcem v oboru:
EKONOMIKA, odvětví: ceny a odhady,
specializace: nemovitosti.

Jazyky:
Pasivní znalost: ruština, angličtina

Dovednosti:
Vlastním řidičský průkaz skupiny B.
Znalost práce na PC – ovládám OFFICE (certifikát ECDL)
a programy typu AutoCAD.