zavřít
Upravit životopis

Životopis

Wolfgang Kreissl- Dörfler byl zvolen do Evropského parlamentu za Spolkovou republiku Německo.
Člen Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu.

- Zemědělec a diplomovaný pedagog v oboru sociální pedagogika.
- Civilní služba na úrazové klinice v Murnau. Spolupracovník německé dobrovolné služby pro výstavbu v rozvojových zemích v Brazílii (1979-1985). Specialista německé organizace Světová pomoc hladovějícím v Angole (1986-1987). V Německu: práce s žadateli o azyl, vedoucí projektu pro nezaměstnanou mládež, pedagogický vedoucí rehabilitačního střediska pro těžce tělesně postižené a pacienty s respiračním postižením, vedoucí projektu otevřené práce s dětmi a mládeží.
- Poslanec Evropského parlamentu (od roku 1994).
- Člen Fóra sever-jih Mnichov. Člen WEED (Světové hospodářství, ekologie a rozvoj). Člen Europa-Union. Člen sdružení AbL, e.V. (Sdružení pro rolnické zemědělství).
- Mezinárodní volební pozorovatel OSN v Angole (1992). Volební pozorovatel v Mexiku (2000). Vedoucí mise/Chief Observer Evropské unie pro pozorování voleb ve Východním Timoru (2001). Čestný občan města Massapé v severovýchodní Brazílii (2002).